Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dobrovolnictví a praxe

Dobrovolnictví a praxe

Staňte se dobrovolníkem v SENIOR centru Blansko, p.o.

Proč se stát dobrovolníkem?

 • pro pocit naplnění a uspokojení
 • pro možnost navázat nové kontakty a přátelské vztahy
 • pro získání nových znalostí a zkušeností
 • pro posun v životních hodnotách
 • pro užívání zkušeností pro svou studijní či pracovní praxi
 • jen proto, že jednou i já zestárnu a budu potřebovat pomoc a možná tou pomocí bude pomoc dobrovolníka

Kdo se může stát dobrovolníkem?

 • každý, komu je více než 18 let (15 let se souhlasem zákonného zástupce) a má čistý trestní rejstřík

Činnosti našich dobrovolníků:

 • individuální návštěvy uživatelů,
 • společná setkání s více uživateli,
 • účast při pravidelných aktivizačních činnostech uživatelů,
 • pomoc při organizaci akcí pořádaných ScBk, doprovod na výlety či exkurze atp.,
 • procházky s uživateli,
 • a další.

Výhody pro naše dobrovolníky:

 • stravování v den dobrovolnické činnosti za zvýhodněnou cenu,
 • možnost výletu společně s uživateli jako doprovod,
 • účast na akcích pořádaných pro uživatele nebo pro pracovníky,
 • pravidelné společné setkání dobrovolníků s vedoucí sociálního úseku, s pověřeným pracovníkem za účelem předání zpětné vazby, sdílení zkušeností aj.,
 • bezplatná účast na odborných kurzech a seminářích pořádaných v zařízení,
 • odborná supervize.

Nabízíme nezávislou prohlídku a pohovor v našem domově, na základě nichž se můžete o svém dobrovolnictví rozhodnout.

Neváhejte nás kontaktovat:

Lenka Krejčířová, koordinátorka dobrovolníků

tel. +420 727 851 463

e-mail: Krejcirova.Lenka@ddblansko.cz

 

V SENIOR centru Blansko, p. o. umožňujeme absolvovat odbornou praxi:

1. Studentkám/studentům SŠ, VOŠ nebo VŠ odborných oborů (zdravotních, sociální práce, sociální pedagogiky atp.), a to na úseku:

Sociální péče

Mgr. Martina Hynková, DiS.

Tel. +420 607 085 579

Zdravotní a rehabilitační péče

Milena Ondroušková

Tel. +420 721 754 446

Přímé obslužné péče

Lucie Petečelová

Tel. +420 725 079 566

S vedoucí příslušného úseku se student/ka dohodne na obsahovém a časovém harmonogramu praxe, vedoucí příslušného úseku určí pracovníka, který studentku/a praxí provází.

Student/ka je v úvodu praxe seznámen/a s činností na daném úseku a s Etickým kodexem.

Vedoucí úseku či ředitel organizace má právo vykonání praxe z časových nebo kapacitních důvodů odmítnout.

 

2. Praktikantkám/praktikantům z rekvalifikačních kurzů či odborných seminářů zaměřených na získání kvalifikace Pracovník sociální služby

S vedoucí příslušného úseku se praktikant/ka dohodne na obsahovém a časovém harmonogramu praxe a vedoucí příslušného úseku určí pracovníka, který praktikantku/a praxí provází.

Praxe se odehrává v běžném provozu a praktikanti poskytují službu uživatelům za stálého dohledu pověřeného pracovníka.

Vedoucí úseku či ředitel organizace má právo vykonání praxe z časových nebo kapacitních důvodů odmítnout.

 

3. Nabízíme také odbornou stáž pracovnicím/pracovníkům ze stejných či podobných typů zařízení (zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci, PSS).

S vedoucí příslušného úseku se stážistka/a dohodne na náplni stáže a časovém harmonogramu, vedoucí zároveň vybere pracovníka, který bude stážistku/u na pracovišti provázet.

Stáž probíhá v běžném provozu a stážistka/a poskytuje službu uživatelům za stálého dohledu pověřeného pracovníka nebo vedoucí úseku, vedoucí úseku stážistce/ovi poskytuje po celou dobu stáže metodickou podporu.