Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov pro seniory > Aktivity pro uživatele

Aktivity pro uživatele

V Domově pro seniory pracujeme s uživateli formou individuální činnosti/terapie nebo skupinové aktivity/terapie.
Ta je pravidelně nabízena aktivizačními pracovnicemi, a to každý pracovní den dle harmonogramu.

 

PRAVIDELNÉ SPOLEČNÉ AKTIVITY

 

DOPOLEDNE 9:30 - 10:45

ODPOLEDNE 14:00 - 15:15

Pondělí

Dílny pracovní terapie
a šicí dílna

 

Středa

Trénování paměti

Kulturní/společenská akce

Čtvrtek

 

Odpolední posezení při kávě

Pátek

Dílny pracovní terapie
a šicí dílna

Filmový klub - 1x měsíčně

 

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE 

 

DOPOLEDNE 9:00 - 10:45

ODPOLEDNE 14:00 - 15:15

Pondělí

 

individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací / terapie Snoezelen

Úterý

logopedie / individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací

canisterapie / individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací

Středa

 

individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací

Čtvrtek

individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací

 

Pátek

 

individuální návštěva na pokoji spojená s aktivizací (uživatelé v adaptaci)

 

Dílny pracovní terapie

pracovní činnosti s pomůckami na malování, stříhání nebo lepení, používání různých materiálů pro vytváření nových výrobků, učení se rozmanitým výtvarným technikám nebo rukodělným činnostem

Šicí dílna

možnost seberealizace v šicí dílně s cílem obnovy dřívějších znalostí a dovedností a zvýšení sebevědomí

Snoezelen terapie

terapie v místnosti pro relaxaci a stimulaci smyslového vnímání

Smyslová terapie na zahradě/vycházky

venkovní činnosti u mobilních záhonů či v zahradě domova

Logopedické cvičení

individuální logopedická péče ve spolupráci s klinickou logopedkou

Canisterapie

terapie založená na setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy, která se zakládá na pozitivním působení psa na zdraví a duševní rozpoložení uživatelů, probíhá pod vedením odborné canisterapeutky

Trénování paměti

trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti formou hádankových kvízů, společného luštění křížovek nebo sudoku s cílem zvýšení postřehu, získávání nových vědomostí nebo upevnění již dříve získaných poznatků

Taneční terapie

aktivizačně-rehabilitační cvičení při hudbě, podpora koordinace pohybů, motoriky i sociálních vazeb a komunikace

Individuální práce

aktivizace uživatelů s individuálními potřebami (např. trénink paměti, artikulační cvičení, nácvik sebeobsluhy, sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby)

Další pravidelné aktivity

Keramická dílna

procvičování jemné motoriky, možnost sebevyjádření

Reminiscenční terapie

práce se vzpomínkami (např. osobní fotografie uživatele z mládí v „albu vzpomínek“, drobné předměty z dřívější doby v „krabičce vzpomínek“), podpora dlouhodobé paměti

Voňavé pečení

aktivita vede k podpoře dřívějších schopností a dovedností

Společenské hry

skupinové posezení u stolních deskových her

Pétanque

oblíbená skupinová hra pro seniory

Posezení u kávy

aktivita podporující komunikaci a sociální kontakty

Muzikoterapie

terapie spojující rytmickou hudbu a jednoduché hudební nástroje, propojující hudbu a tělesné pohyby s využitím některých rehabilitačních pomůcek, poslech vážné hudby

Filmový klub

jedná se o kulturně společenskou volnočasovou aktivitu

Škola 3. věku

vzdělávací přednášky a semináře

Soubor Sováček

skupinová volnočasová aktivita s hudebním zaměřením

Kulturní vystoupení

hudební, recitálové programy umělců i dětí z MŠ a ZŠ

Výlety

výlety do blízkého okolí i vzdálených destinací s cílem minimalizovat dopad izolace uživatelů a obohatit uživatele o nové vědomosti

Bohoslužby

v kapli domova, naplňování duchovních potřeb, vytváření společenství lidí se společnými hodnotami

Fotogalerie

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti