Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Našim posláním je podporovat uživatele v soběstačnosti, předcházet jejich osamění a nabídnout jim možnost důstojného dožití.

 

Domov pro seniory je určen seniorům starším 60 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, a potřebují 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

 

Domov pro seniory má kapacitu 70 uživatelů.

Nabízíme

Naším cílem je

  • soběstačnost uživatelů v základních úkonech sebeobsluhy
  • důstojný a kvalitní život každého uživatele
  • prevence osamění a podpora společenských kontaktů

Zásady naší práce

  • individuální přístup
  • respekt a úcta k člověku
  • profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

KRÁTKODOBÉ MĚŘITELNÉ CÍLE PRO ROK 2023

 

Cíl

Vyhodnocení

Zodpovědnost

Obhajoba a udržení certifikátu Pracoviště bazální stimulace

 

Ředitel

Vedoucí úseku
přímé obslužné péče

 

Obhajoba certifikátu Standardizace nutriční péče

 

Ředitel

Vedoucí úseku stravování
Nutriční terapeutka

Zapojení 30 % rodinných příslušníků do poskytování péče

 

Vedoucí úseku přímé obslužné péče

Zlepšení PR organizace (nabídka článků, spolupráce s regionálním tiskem, realizace DOD, aktualizace webových stránek)

 

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Uspořádání alespoň 4 informačních schůzek uživatelů DS se zástupci vedení domova

 

Ředitel

Vedoucí úseku
sociální péče

Pokračování ve spolupráci s neziskovou organizací Domov Olga

 

Vedoucí úseku
sociální péče

 

Pravidelná spolupráce uživatelů DS a DZR při alespoň 4 aktivitách

-           

Vedoucí úseku
sociální péče

Uspořádání minimálně 4 akcí a projektů v rámci mezigenerační spolupráce

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Navázání spolupráce minimálně se 3 dobrovolníky

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Pravidelné informování rodinných příslušníků (e-mail, facebook, webové stránky) o dění v zařízení

 

Vedoucí úseku
sociální péče