Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Jak podat žádost - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Jak podat žádost

V případě zájmu o přijetí do Domova pro seniory nebo do Domova se zvláštním režimem je nutné:

Krok č. 1

Podat písemnou ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ke stažení).

Kompletní a platná žádost musí obsahovat:

  • vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem žadatele/žadatelky (nebo podpisem opatrovníka či zmocněnce),
  • vyjádření lékaře, příp. aktuální lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace,
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.

Součástí žádosti pro službu Domov se zvláštním režimem je vyjádření odborného lékaře - psychiatra nebo neurologa. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření odborného lékaře přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu ambulantně navštěvuje.

Pokud potřebujete radu či pomoc s vyplněním žádosti nebo máte zájem o prohlídku domova, obraťte se na sociální pracovnice.

Krok č. 2

Vyplněnou žádost s přílohami

a) předat osobně žadatelem, jeho zástupcem, rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou sociálním pracovnicímúřední hodiny (mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

b) zaslat poštou na adresu zařízení.

Krok č. 3

Sociální pracovnice provedou sociální šetření, a to nejbližším možném termínu v místě Vašeho současného pobytu. Pokud je žadatel schopen dostavit se do zařízení, je s ním sociální šetření provedeno v kanceláři sociálních pracovnic.

O termínu sociálního šetření budete vždy předem informováni.

Krok č. 4

Posouzení žádosti v Komisi pro zařazení žádostí do evidence žadatelů, která pracuje ve složení ředitel zařízení, vedoucí úseku sociální péče, sociální pracovnice, vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče a vedoucí úseku přímé obslužné péče.

V případě kladného posouzení Vaší žádosti obdržíte písemné Oznámení o zařazení do evidence čekatelů.

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k přijetí do zařízení, bude Vám zasláno písemné Oznámení o nezařazení žádosti do evidence čekatelů, a to včetně odůvodnění a kontaktů na jiné služby.