Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Jak podat žádost - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Kdy podat žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Před podáním žádosti si zkuste odpovědět na níže uvedené otázky:

  • Jste schopen/schopna samostatného pohybu? Potřebujete k chůzi kompenzační pomůcku? (berle, chodítko, invalidní vozík)
  • Potřebujete pomoc s přípravou jídla a (do)pomoc s podáváním stravy? (připravit si jídlo na talíř, samostatně se najíst)
  • Dokážete se sám/sama obléci a svléci?
  • Potřebujete pomoc při ranní, večerní a celkové hygieně (koupeli/sprše)?
  • Jste schopen/schopna samostatně používat toaletu či toaletní křeslo? Používáte pomůcky při inkontinenci?
  • Zvládáte komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí?
  • Zvládáte péči o domácnost? (hospodaření s penězi, úklid, nákupy)

Pokud odpovědi na otázky ukazují, že potřebujete podporu, pomoc či dohled druhé osoby, zároveň nemůžete využívat terénní pečovatelské služby nebo pečovatelská služba již nedokáže pokrýt potřebnou péči (tzn. nacházíte se v nepříznivé sociální situaci) a máte zájem využít naši pobytovou sociální službu Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem, můžete podat žádost o poskytnutí této služby spolu s vyjádřením praktického nebo odborného lékaře.

„Žádosti pro jistotu", "do budoucna, kdyby se zhoršil zdravotní stav“ do evidence žadatelů nezařazujeme.

Na Vaše případné dotazy rády odpoví sociální pracovnice a poskytnou Vám poradenství v této oblasti.

Jak podat žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Krok č. 1

Vyplnění FORMULÁŘE ŽÁDOSTI (ke stažení) s vlastnoručním podpisem žadatele/žadatelky (nebo opatrovníka či zmocněnce),

který musí obsahovat

  • vyjádření lékaře, příp. aktuální lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace,
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.

Součástí žádosti pro službu Domov se zvláštním režimem je vyjádření odborného lékaře - psychiatra nebo neurologa. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření odborného lékaře přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu ambulantně navštěvuje.

Pokud potřebujete radu či pomoc s vyplněním žádosti nebo máte zájem o prohlídku domova, obraťte se na sociální pracovnice.

Krok č. 2

Podání ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

a) Žádost můžete předat osobně (v případě, že není žadatel schopen tyto náležitosti vyřídit sám, mohou jej zastoupit rodinní příslušníci nebo jiná blízká osoba) sociálním pracovnicímúřední hodiny (mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

b) nebo zaslat poštou na adresu zařízení Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko.

Krok č. 3

Sociální šetření

Sociální pracovnice žadatele/ku navštíví v místě jejího současného pobytu pro realizaci sociálního šetření. Pokud je žadatel/ka schopen/na dostavit se do zařízení, je s ní/m sociální šetření provedeno v kanceláři sociálních pracovnic.

Na termínu sociálního šetření se sociální pracovnice vždy telefonicky dohodne dostatečně s předstihem.
Oblasti, které sociální pracovnice při šetření sleduji, jsou obsaženy v KARTĚ POTŘEB pro sociální služby na území Jihomoravského kraje.

Krok č. 4

Posouzení žádosti

Žádost je po provedeném sociálním šetření posouzena v Komisi pro zařazení žádostí do evidence žadatelů, která pracuje ve složení ředitel zařízení, vedoucí úseku sociální péče, sociální pracovnice, vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče a vedoucí úseku přímé obslužné péče.

V případě, že žadatel/ka spadá do cílové skupiny a žádost splňuje veškeré náležitosti, žadatel/ka je zařazen/a do evidence čekatelů a obdrží písemné Oznámení o zařazení do evidence čekatelů.

V případě, že bude žádost zamítnuta, tzn. nebudete splňovat podmínky k přijetí do pobytové sociální služby, bude žadateli/ce zasláno písemné Oznámení o nezařazení žádosti do evidence čekatelů, a to včetně odůvodnění a kontaktů na jiné terénní a odlehčovací služby.