Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Jak podat žádost

Jak podat žádost

V případě zájmu o přijetí do Domova pro seniory nebo do Domova se zvláštním režimem je nutné:

Krok č. 1

Podat písemnou ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

Kompletní a platná žádost musí být vyplněna na našem formuláři a musí obsahovat:

  • vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem žadatele/žadatelky (nebo podpisem opatrovníka či zmocněnce),
  • vyjádření lékaře, příp. aktuální lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace,
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.

Součástí žádosti pro službu Domov se zvláštním režimem je vyjádření odborného lékaře - psychiatra nebo neurologa. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření odborného lékaře přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu ambulantně navštěvuje.

Pokud potřebujete radu či pomoc s vyplněním žádosti nebo máte zájem o prohlídku domova, obraťte se na sociální pracovnice.

Krok č. 2

Vyplněnou žádost s přílohami

a) předat osobně žadatelem, jeho zástupcem, rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou

b) zaslat poštou na adresu zařízení.

Krok č. 3

Sociální pracovnice provedou sociální šetření, a to nejbližším možném termínu v místě Vašeho současného pobytu. Pokud je žadatel schopen dostavit se do zařízení, je s ním sociální šetření provedeno v kanceláři sociálních pracovnic.

O termínu sociálního šetření budete vždy předem informování.

Krok č. 4

Posouzení žádosti v Komisi pro zařazení žádostí do evidence čekatelů, která pracuje ve složení ředitel zařízení, vedoucí úseku sociální péče, vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče a sociální pracovnice.

V případě kladného posouzení Vaší žádosti obdržíte písemné Oznámení o zařazení do evidence čekatelů.

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn., nebudete splňovat podmínky k přijetí do zařízení, bude Vám zasláno písemné Oznámení o nezařazení žádosti do evidence čekatelů, a to včetně odůvodnění.