Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov se zvláštním režimem > Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

Domově se zvláštním režimem pracujeme s uživateli formou individuální činnosti nebo skupinové aktivity.

Na každém oddělení mají uživatelé k dispozici denní místnost, kde se mohou společně setkat a kde je jim pravidelně nabízena činnost aktivizační pracovnicí, a to každý pracovní den dle harmonogramu.

Harmonogram

Trénování paměti

trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti formou hádankových kvizů, společného luštění křížovek nebo sudoku, trénování postřehu, získávání nových vědomostí a upevnění již dříve získaných poznatků

Pondělní klub

podpora komunikace a udržování sociálních kontaktů, nastartování do nového týdne (četba, tematické povídání, lehké trénování paměti apod.)

Taneční terapie

aktivizačně-rehabilitační cvičení při hudbě, podpora koordinace pohybů, motoriky i sociálních vazeb a komunikace

Reminiscenční terapie

práce se vzpomínkami (např. osobní fotografie uživatele z mládí v „albu vzpomínek“, drobné předměty z dřívější doby v „krabičce vzpomínek“), podpora dlouhodobé paměti v reminiscenční místnosti

Canisterapie

oblíbená aktivita setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy, která se zakládá na pozitivním působení psa na zdraví a duševní rozpoložení uživatelů, probíhá pod vedením odborné canisterapeutky

Snoezelen terapie

terapie v místnosti pro relaxaci a stimulaci smyslového vnímání

Voňavé pečení

aktivita s cílem podpořit dřívější schopnosti a dovednosti

Společenské hry - čtení

skupinové posezení u stolních deskových her či vybrané četby

Pracovní činnosti

aktivita na podporu tělesného i duševního zdraví (např. výroba sezónní výzdoby)

Zahradní terapie/vycházky

venkovní činnosti u mobilních záhonů či v zahradě domova

Muzikoterapie

terapie spojující rytmickou hudbu a jednoduché hudební nástroje, propojující hudbu a tělesné pohyby s využitím některých rehabilitačních pomůcek, poslech vážné hudby

Individuální práce

aktivizace uživatelů s individuálními potřebami (např. trénink paměti, artikulační cvičení, nácvik sebeobsluhy, sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby)

Další pravidelné aktivity

Škola 3. věku

vzdělávací přednášky a semináře

Soubor Sováček

skupinová volnočasová aktivita s hudebním zaměřením

Kulturní vystoupení

hudební, recitálové programy umělců i dětí z MŠ a ZŠ

Bohoslužby

v kapli domova, naplňování duchovních potřeb, vytváření společenství lidí se společnými hodnotami

Výlety

výlety do blízkého okolí s cílem minimalizovat dopad izolace uživatelů

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti