Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
ZUŠ Jedovnice - vystoupení ke dni matek
14 15 16 17 18
Běh pro Mobilní hospic svatého Martina
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Naším posláním je umožnit odpočinek a regeneraci, prostor pro vyřízení osobních, zdravotních a jiných záležitostí pečujícím osobám o závislé členy domácnosti, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, případně věku potřebují pravidelnou každodenní péči.
 

Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

 

Délka pobytu

1 – 6 týdnů, tj. 7 - 42 dnů

Kapacita služby

4 lůžka ve 2 dvoulůžkových pokojích

 

Před přijetím nové/ho uživatele/ky

Nejpozději den před samotným přijetím přineste osobní věci Vašeho blízkého dle doporučeného seznamu.

 

Nabízíme

ubytování

stravování

přímou obslužnou péči

sociální péči

 

Naším cílem je:

  • umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a pomoc v situacích, kdy z osobních důvodů nemohou péči zajistit
  • udržet stávající schopnosti a dovednosti uživatelů, podpora soběstačnosti
  • podpořit sociální kontakty a společenský život
  • zajistit bezpečné a důstojné prostředí k pobytu mimo přirozené sociální prostředí

Zásady naší práce:

  • Osobní přístup
  • Rektování důstojnosti a ochrana práv
  • Respektování vlastní vůle a jedinečnosti
  • Spolupráce
  • Flexibilita

Úhrady za pobyt, stravu a péči

dle Vyhlášky ze dne 20. prosince 2023, kterou se mění Vyhláška č. číslo 505/2006 Sb. naleznete v aktuálním sazebníku úhrad (podrobný sazebník je k nahlédnutí u sociálních pracovnic).

Možnost podání stížnosti na způsob či kvalitu poskytování Odlehčovací služby

Uživatel, rodinný příslušník či kdokoliv z veřejnosti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, podávat podněty a připomínky, a to ústně, písemně (do Schránky důvěry, dopisem aj.), telefonicky, elektronicky e-mailem, a to vše i anonymně. Uživateli může pomoci se sepsáním či jiným podáním stížnosti jakákoliv jiná osoba či pracovník.

Za stížnost se nepovažuje podání uživatele na vzájemné soužití mezi uživateli. 

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník zařízení, který neprodleně informuje sociálního pracovníka a ten provede zápis stížnosti. Schránky důvěry, které jsou umístěny na každém oddělení, průběžně kontroluje pověřená pracovnice úseku sociální péče.

Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne podání. Uživatel je vždy o výsledku prošetření stížnosti informován písemnou formou s ústním vysvětlením tak, aby sdělení porozuměl s ohledem na své schopnosti.

V případě anonymní stížnosti je podstata stížnosti a odpověď na ni zveřejněna na nástěnce v atriu domova.

Nedílnou součástí sdělení o vyřízení stížnosti je poučení stěžovatele o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv.

Chcete-li nám sdělit pozitivní odezvu, můžete k tomu využít Knihu pochval a poděkování, kterou najdete v atriu zařízení naproti podatelně.

Časté dotazy

Délka pobytu je stanovena na 1 – 6 týdnů, v individuálních případech je možno pobyt zkrátit/prodloužit dle možností poskytovatele

Příspěvek na péči – není v době pobytu v Odlehčovací službě pozastaven, bude stále poukazován osobě, které byl přiznán; slouží na úhradu za úkony péče v Odlehčovací službě, které budou vyúčtovány po ukončení pobytu (resp. na konci kalendářního měsíce)

Pokud je Odlehčovací služba poskytována opakovaně (dle Zákona o sociálních službách max. 180 dní za 1 rok), není nutné podávat žádost o poskytnutí služby znovu.