Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří
602 00 Brno

Základní účel zřízení - poskytování služeb sociální péče
Hlavní činnost - poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • SENIOR centrum Blansko nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
  Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
  Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 516 410 206
  další kontakty

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.seniorcentrumblansko.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
  Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

 • 4.8 Datová schránka

  y5gk7ne

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: -

6. IČO

70997241

7. DIČ

SENIOR centrum Blansko není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ddblansko@ddblansko.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): y5gk7ne

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.