Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Našim posláním je umožnit uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít.

 

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům starším 55 let, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, nachází se v nepříznivé sociální situaci, a tedy potřebují 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Více zde: https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-seniory/
Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Více zde: https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-seniory/

Domov se zvláštním režimem má kapacitu 72 míst.

Nabízíme

Cílem naší služby je

  • soběstačnost uživatelů v základních úkonech sebeobsluhy
  • důstojný a kvalitní život každého uživatele

Zásady naší práce

  • Individuální přístup
  • Respekt a úcta k člověku
  • Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

KRÁTKODOBÉ MĚŘITELNÉ CÍLE PRO ROK 2023

 

Cíl

Vyhodnocení

Zodpovědnost

 

Obhajoba certifikátu Vážka

 

Ředitel

Vedoucí úseku
sociální péče

Vedoucí zdravotního úseku

Vedoucí úseku přímé obslužné péče

 

Obhajoba a udržení certifikátu Pracoviště bazální stimulace

 

Ředitel

Vedoucí úseku
přímé obslužné péče

 

 

Obhajoba certifikátu Standardizace nutriční péče

 

Ředitel

Vedoucí úseku stravování
Nutriční terapeutka

 

Poskytování poradenství v poradně pro rodinné pečující o blízké s Alzheimerovou chorobou (ve spolupráci s ČALS)

 

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Realizace hodnocení kognitivních funkcí u seniorů (ve spolupráci s ČALS)

 

Vedoucí úseku
sociální péče

 

Realizace programu „Podpora paliativní péče v sociálních službách“

 

Ředitel

Vedoucí úseku přímé obslužné péče

Vedoucí zdravotního úseku

 

Zapojení 50 % rodinných příslušníků do poskytovaní péče

 

Vedoucí úseku přímé obslužné péče

 

Pravidelná spolupráce uživatelů DZR a DS při alespoň 4 aktivitách

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Navázání spolupráce s minimálně 2 dobrovolníky

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Mezigenerační spolupráce s regionálními mateřskými, základními a středními školami

 

Vedoucí úseku
sociální péče

Pravidelné informování rodinných příslušníků (e-mail, facebook, webové stránky) o dění v zařízení

 

Vedoucí úseku
sociální péče