Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Našim posláním je umožnit uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít.

 

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům starším 55 let, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, nachází se v nepříznivé sociální situaci, a tedy potřebují 24 hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Více zde: https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-seniory/
Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Více zde: https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/poskytovane-sluzby/domov-pro-seniory/

Domov se zvláštním režimem má kapacitu 72 uživatelů.

Nabízíme

Cílem naší služby je

  • soběstačnost uživatelů v základních úkonech sebeobsluhy
  • důstojný a kvalitní život každého uživatele

Zásady naší práce

  • Individuální přístup
  • Respekt a úcta k člověku
  • Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Možnost podání stížnosti na způsob či kvalitu poskytování služby

Uživatel, jeho opatrovník či zmocněnec, rodinný příslušník či kdokoliv z veřejnosti si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, podávat podněty a připomínky, a to ústně, písemně (do Schránky důvěry, dopisem aj.), telefonicky, elektronicky e-mailem, a to vše i anonymně. Uživateli může pomoci se sepsáním či jiným podáním stížnosti jakákoliv jiná osoba či pracovník.

Za stížnost se nepovažuje podání uživatele na vzájemné soužití mezi uživateli. 

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník zařízení, který neprodleně informuje sociálního pracovníka a ten provede zápis stížnosti. Schránky důvěry, které jsou umístěny na každém oddělení, průběžně kontroluje pověřená pracovnice úseku sociální péče.

Stížnosti se vyřizují do 30 dnů ode dne podání. Uživatel je vždy o výsledku prošetření stížnosti informován písemnou formou s ústním vysvětlením tak, aby sdělení porozuměl s ohledem na své schopnosti.

V případě anonymní stížnosti je podstata stížnosti a odpověď na ni zveřejněna na nástěnce v atriu domova.

Nedílnou součástí sdělení o vyřízení stížnosti je poučení stěžovatele o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv.

Chcete-li nám sdělit pozitivní odezvu, můžete k tomu využít Knihu pochval a poděkování, kterou najdete v atriu zařízení naproti podatelně.

 

KRÁTKODOBÉ MĚŘITELNÉ CÍLE PRO ROK 2024

KC DZR.jpg