Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
ZUŠ Jedovnice - vystoupení ke dni matek
14 15 16 17 18
Běh pro Mobilní hospic svatého Martina
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Časté dotazy

Časté dotazy

Jak dlouho se čeká na přijetí do domova od podání žádosti?

Po podání žádosti sociální pracovnice prošetří sociální situaci žadatele/žadatelky, poté je žádost projednána na komisi pro zařazení žadatele do evidence čekatelů, na základě rozhodnutí komise je žádost zařazena či nezařazena do této evidence. V případě zařazení obdržíte písemné vyrozumění o této skutečnosti. Samotné přijetí do domova od obdržení kladného vyrozumění je velmi individuální, při výběru nového uživatele přihlížíme k jeho současné situaci zdravotní, sociální a rodinné.

 

Mohu si do vašeho domova podat „žádost pro jistotu“, kdyby se můj zdravotní stav / zdravotní stav pečujícího náhle zhoršil?

Chápeme Vaši obavu, nicméně při zařazování žadatelů do evidence čekatelů vycházíme z aktuální sociální a zdravotní situace žadatele, „žádosti pro jistotu“ do evidence nezařazujeme.

 

Moje maminka žije sama v rodinném domku, nezvládne si již nakoupit a uvařit, jinak se o sebe postarat dokáže, trápí ji samota, chceme si k vám do domova podat žádost, jakou má šanci na přijetí?

Současná situace Vaší maminky dle zákona nevyžaduje pobytovou sociální službu Domova pro seniory, která je určena lidem vyžadujícím 24hodinovou komplexní péči. Jako prevenci pocitu osamění a částečné ztráty soběstačnosti doporučujeme kontaktovat terénní pečovatelskou službu, která by na základě vzájemné dohody mohla za maminkou jezdit do domácnosti.

 

Žiji sám v bytě, dochází za mnou dcera a vnuk, kteří mi vypomáhají s hygienou a úklidem domácnosti, už je to ale pro ně příliš náročné, chtějí, abych si podal žádost do vašeho domova, já ale do domova jít nechci, jak mohu situaci řešit?

Pokud již není v možnostech rodiny zajišťovat péči o vaši osobu, doporučujeme kontaktovat terénní pečovatelskou službu, případně domácí zdravotní službu, která by Vám zajistila úkony dle Vaší domluvy. V případě, kdy je senior schopný zvládat svoji situaci za pomoci terénní, ambulantních a odlehčovacích služeb, pobytová služba Domov pro seniory není určena pro něj, zároveň pokud do Domova pro seniory nastoupit nechce, přihlíží se k tomuto při evidenci žádostí.

 

Můj strýc má podané žádosti do více domovů, nikde ale není volné místo, nyní je hospitalizovaný a domů se již vrátit nemůže z důvodu potřeby celodenní péče, jak můžeme situaci řešit?

Je dobře, že má Váš strýc podáno více žádostí do různých Domovů pro seniory/Domovů se zvláštním režimem, zvyšuje se tím pravděpodobnost přijetí do některého z nich. Pokud potřebujete situaci řešit akutně, jsou k dispozici tzv. odlehčovací služby v pobytové formě, jejímž cílem je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek či zajistit péči do doby přijetí do pobytového zařízení (viz Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV).

 

Mohu si před přijetím do Vašeho domova vybrat, zda chci jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj? A pokud budu do Vašeho domova přijata na dvoulůžkový pokoj, mohu si zažádat o pokoj jednolůžkový?

Při sociálním šetření, které následuje po přijetí žádosti, sociální pracovnice zjišťují Vaši nepříznivou sociální situaci, kterou je třeba (ne)řešit pobytovou sociální službou, jako je Domov pro seniory/Domov se zvláštním režimem. Poté, co se v domově uvolní místo, kontaktujeme vybrané žadatele a nabízíme řešení jejich nepříznivé sociální situace nabídkou volného místa. Bereme v úvahu akutnost a potřebnost péče, proto, pokud místo na jedno/dvoulůžkovém pokoji odmítnete, bude Vaše žádost z evidence vyřazena, neboť jste tímto odmítla řešení Vaší situace.

Pokud jste přijat/a na dvoulůžkový pokoj, s tímto jste souhlasil/a a podepsala smlouvu, můžete si podat žádost o jednolůžkový pokoj u sociálních pracovnic. Přesun na jednolůžkový pokoj (po jeho uvolnění) je však možný pouze ve velmi výjimečných případech po projednání a schválení multidisciplinárním týmem.

 

Zdravotní stav mého otce se náhle zhoršil, musím za ním docházet třikrát denně, péče je náročná, budu muset nejspíš odejít z práce, jak mohu situaci řešit?

V prvé řadě kontaktujte praktického lékaře Vašeho otce a seznamte jej s aktuální situací. Ve spolupráci s ním pak doporučujeme podat na příslušném Úřadu práce Žádost o příspěvek na péči.
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Dále je možné využívat terénní pečovatelskou službu a/či domácí zdravotní službu a nastavit si systém péče tak, aby vyhovoval všem stranám.
Rovněž je možné čerpat dávku ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné – nejdéle po dobu 90 dnů.
https://www.cssz.cz/dlouhodobe-osetrovne